Als je faalangst, dyslexie of autisme hebt of gewoon moeilijklerend bent, kost je rijopleiding vaak veel tijd en energie. Bij de meeste rijscholen kun je geen gebruik maken van actiepakket, waardoor je ook nog eens duurder uit bent. De opleidingspakketten van Autorijschool Gemma Volmer zijn wél voor iedereen bedoeld. Hiermee kan iedereen goedkoop rijlessen inkopen!

Gemma Volmer heeft een speciale manier van lesgeven, die goed aansluit bij de bovenstaande doelgroep. Haar opleiding (MDGO Agogisch Werk) en haar werkervaring hebben haar een gedreven instructrice gemaakt. Verder heeft Gemma een cursus gevolgd, waarmee ze bevoegd faalangstinstructrice is. Ze voelt haar leerlingen goed aan en ze kan zich prima aanpassen aan degene die op de stoel naast haar zit. Gemma kijkt niet alleen naar iemands beperkingen, maar vooral ook naar zijn of haar mogelijkheden.

Omdat ze veel ervaring heeft met het omgaan en begeleiden van faalangstige of moeilijklerende mensen, kan ze de lesstof goed overbrengen. Het snel halen van het rijbewijs is daardoor zeker geen onmogelijke opgave. Vanuit een vertrouwensband, kan ze prima datgene eruithalen wat nodig is om iemand op te leiden tot een veilige en vlotte bestuurder. Leerlingen kunnen een regulier examen doen, of eventueel een speciaal faalangstexamen. Autorijschool Gemma Volmer haalt hiermee heel goede resultaten. Veel leerlingen slagen zelfs de eerste keer!